Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Референтен списък

  

Консултантите на „Булгап“ ЕООД са участвали в разработването на множество Системи за управление на компании от различни браншове, като всичките са преминали успешна сертификация:

 • „Агриспа“ ООД – GLOBALG.A.P.
 • „Аква Дрийм” ООД – ISO 22000:2005
 • „БЕРС” АД - ISO 9001:2008
 • „Биолаб” ООД - ISO 9001:2008
 • "България Травълбест" ООД - ISO 9001:2008
 • „ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД” ЕООД - ISO 22000:2005, FSSC 22000:2010
 • „Витабал” ЕООД - ISO 9001:2000 и НАССР
 • „Владини Трейдинг – клон Чирпан“ - НАССР
 • „Гамидор България“ ЕООД - ISO 9001:2008
 • „ГЕРАДА – ГМ” ООД – НАССР
 • ГМДЛ „ГЕНИКА” - ISO 9001:2008
 • „ДА Транс“ ООД - ISO 9001:2008
 • „Джонсън & Джонсън България“ ЕООД - ISO 9001:2008
 • „Домат“ АД - ISO 9001:2000 и НАССР
 • „Евро Линк и Ко“ ООД - ISO 9001:2008
 • „Ежис България“ ЕАД - ISO 9001:2008
 • "Енерджи Сеивинг Солюшънс" ООД - ISO 9001:2008
 • „Ерато“ АД - ISO 9001:2000
 • „ЕСРИ България“ ООД - ISO 27001:2005
 • ЕТ „Георги Тронков – Тронис“ - НАССР
 • ET “Металик—Иван Михайлов” - SA 8000
 • ЕТ „СТАНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ – СОРЕНТО” – НАССР
 • ЕТ „Стожер- Стоян Стоянов“ - ISO 9001:2000
 • „ЗАХАРА” ООД – НАССР
 • „ИННОВА” ООД - ISO 9001:2008
 • „Карол Лайн“ - ISO 9001:2008OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004
 • „Кеит“ ООД - ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005
 • „Келто” ЕООД - ISO 22000:2005
 • „Комсо“ ООД – HACCP
 • Kонсорциум „Юнайтед Травъл“ - ISO 9001:2008
 • „Космо България Мобайл” ЕАД - ISO 9001:2008
 • „МД – 2” ЕООД - ISO 9001:2000 и НАССР
 • „Меком” АД - НАССР
 • „Метрисис“ ООД - ISO 9001:2008
 • „Милмекс“ ООД - ISO 22000:2005
 • „Мити” ООД - ISO 9001:2000 и НАССР
 • „Млин 97” АД - НАССР
 • „МСИ“ ООД – ISO 9001:2008ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007
 • „М-Трейд“ ООД - GLOBALG.A.P. 
 • „Натурални храни“ ООД - ISO 9001:2008 и HACCP
 • „Оберон – Х“ ООД - ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005
 • Община Шумен - ISO 9001:2008OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
 • „Офсетграфик“ АД - ISO 9001:2008
 • „Петромел 1“ ООД - ISO 9001:2008
 • „Порше БГ“ ЕООД - ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007
 • „ПроИн Плюс“ АД - ISO 9001:2008 
 • „Рамкофарм“ ООД - ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005
 • „Рубин“ АД - ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005
 • „Сана – С“ ЕООД – HACCP
 • “Селект Дистилъри” АД – НАССР
 • „Стил 90” ООД - ISO 9001:2000 и НАССР
 • „Т 2000” ЕООД - ISO 9001:2000 и НАССР
 • „Терра Виталис“ ООД – GLOBALG.A.P. 
 • „ТИ ВИ БИ“ ООД - SA 8000
 • „Фиеста МБ“ ЕООД - ISO 9001:2008 и FSSC 22000
 • „Флорина – България“ АД - IFSBRC
 • „ЯЙЦА И ПТИЦИ” АД - ISO 22000:2005
 • „Яйца и птици – Зора” АД - ISO 22000:2005
 • ET “ Биомед – Николай Голомехов“ - ISO 9001:2008
 • „РоСПА България“ ЕООД - ISO 17020:2004
 • „Габрово Милк“ ООД – FSSC
 • “Ханджиев” ЕООД - ISO 9001:2008
 • Хънитек Технолъджис ООД - ISO 9001:2008
 • „Хлебни изделия – Люлин” АД - ISO 9001:2000 и НАССР
 • Хотел „Теменуга” - НАССР
 • „България-Травълбест“ ООД - ISO 9001:2008
 • Център за развитие на човешките ресурси - ISO 9001:2008
 • „1-Експресно парти“ ЕООД - ISO 22000:2005
 • "Aгенция Диа" ЕООД - EN 15038:2006
 • „Фортекс Нутрасютикъл“ ООД – ISO 9001:2008 и FSSC 22000
 • „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД – ISO 9001:2008
 • „Меридиан“ ЕООД – ISO 9001:2008  и OHSAS 18001:2007
 • „ЕМИРО“ ООД  - ISO 9001:2008
 • „ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ“ ЕООД – ISO 9001:2008
 • „Ежис България“ ЕАД – ISO 14001:2004 и  ОHSAS 18001:2007
 • „СИСКО СЕТ ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООДOHSAS 18001:2007
 • „Форс Делта“ ООД – OHSAS 18001:2007
 • „ВИП-СТИЛ 2005“ ООД – OHSAS 18001:2007
 • „Фонте Фреско“ ЕООД  - HACCP
 • „Аглая 11“ ЕООД – EN 15038:2006

 

За информация относно нашите клиенти по стандарта GLOBALG.A.P., моля свържете се с нас!

 

 Разработени проекти по европейски финансиращи програми:

 •  „Аринар” ЕООД – ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”
 • КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СХЕМА „РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО”
 • „2 Плюс България” АД – ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “Аквастарт” - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ , Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • „Булаттарс Продакшън Компани” - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “Клиф Инвест” ООД - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • ЕТ “Мира 2000 – Петя Явашева” - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “Муди Интернешънъл ЕООД” - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “Юнайтед Tравъл Eйджънси ЕООД” - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “ИННОВА” ООД - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “КСТРОЙ ЕООД” - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“ 
 • „САНИТАПЛАСТ” АД – ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “Нитов Инженеринг” ЕООД - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 •  „ФАРМАДЕНТ БИО” ООД - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “Стар Нейлз-България” ООД – ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“ 
 • „Велас-В’ ООД – ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “РИТБУЛ” ЕООД - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • “СОФЛИФТ” ООД - ОП „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Схема „Покриване на международно признати стандарти“
 • "Камена маш” ЕООД – ОП „Развитие на човешките ресурси“, Схема „Безопасен труд“
 • Викинг - Николов” ЕООД - ОП „Развитие на човешките ресурси“, Схема „Безопасен труд“
 • "ВАК-02" ООД - ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема "На път"
 • СД "Лобут - АК Лобутов, Конярски и сие" -  ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема "На път"
 • "Металик БиСиПи" АД - ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема "На път"
 • "Хотел Лилия" АД - ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема "На път"
 • „СИСКО СЕТ ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД - Обучение на заетите лица за придобиване на знания и умения за безопасност по време на работа с нововъведено оборудване и технологии”, ОП „Развитие на развитие на човешките ресурси ”, Схема„Безопасен труд”
 • МБАЛ „НКБ“ ЕАД – “Анализ на трудовата дейност в МБАЛ „НКБ“ ЕАД“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Безопасен труд в МБАЛ „НКБ“ ЕАД“
 • „СИСКО СЕТ ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД - „Анализ на състоянието и цялостно проектиране на организацията на работния процес в Дружеството”, ОП „Развитие на развитие на човешките ресурси ”, Схема„Безопасен труд”

 

 Специализирани обучения по подхода ЛИДЕР:

„МИГ ЕЛХОВО“

 • „Организиране на обучения на оперативния екип и членовете на УС на тема „Мониторинг на проекти, изпълнявани по СМР на МИГ-Елхово“
 •  „Организиране на двудневно обучение на 12 професионални лидери на тема „Работа с целевите групи и разпространение на добри практики по прилагане на СМР“
 • „Организиране на 15 еднодневни уъркшопове, свързани с подготовката на проекти за кандидатстване по мерки на СМР на МИГ – Елхово“
 • Организиране на двудневни обучения на 20 неформални лидери на тема „Ролята на неформалните лидери в активизирането на процесите на развитие на територията и прилагането на Стратегията за местно развитие“
 • „Организиране на обучение на оперативния екип и членовете на УС на тема „Стратегическо и оперативно управление на МИГ“
 • „Организиране на обучение на 15 човека от екипа на проекта и Комисията за избор на проекти на тема „Предотвратяване на възникването на конфликт на интереси при прилагането на Стратегията за местно развитие“
 • „Организиране на еднодневни уъркшопове, свързани с подготовката на стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – Елхово“  

 

„МИГ ПРЕСПА“

 • „Организиране и провеждане на обучения на местни лидери на територията на МИГ „Преспа“
 • „Организиране и провеждане на обучения на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие и на членовете на Управителния съвет на МИГ „Преспа“


„МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН“

 • Актуални форми  и условия на кредитиране и друга финансова/гаранционна подкрепа при реализиране на проекти, свързани с подхода ЛИДЕР“
 •  Организиране на обучения по стратегическо планиране, финансово управление и отчитане на проекти“

 

„МИГ – ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА“

 • „Обучение за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територия на „Тракийско-Родопска яка“ в изпълнение на Стратегия за местно развитие, за бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти по СМР“

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА“

 •  „Организиране на двудневно обучение на 15 неформални лидери на тема „Призвание и отговорности на неформалните лидери за развитието на територията“
 • „Организиране на 10 информационни дни, свързани с поканите за кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие