Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Откриват главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 80/27.04.2012г. считано от 01.05.2012г. всички функции на ИАНМСП като Междинно звено по ОП „Конкурентоспособност“ преминават към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ.

Във връзка с това всички документи свързани с ОП „Конкурентоспособност“ следва да бъдат подавани до и чрез ГД „ЕФК“ в МИЕТ на адрес гр. София, ул. „6 септември“ 21 или на адресите на бившите регионални сектори на бившата ГД „КИ“ в ИАНМСП“.

По този начин ще се ускорят процесите на оценка на проектите и плащането към бенефициентите, одобрени по програмата.
Досега Агенцията за малки и средни предприятия бе междинно звено по програмата, но се оказа, че бизнесът се среща с огромно забавяне.
Формално сливането на функцията на междинно звено по ОП „Конкурентоспособност" от агенцията за малки и средни предприятия и ресорната дирекция в икономическото министерство е от началото на май. То е провокирано с цел намаляване на времето за оценка и проверка на проектите, както и по-бързото изплащане на спечелените средства за бизнеса.