Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ЕК одобри създаването на Гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони

Европейската комисия одобри създаването на Гаранционен фонд, който ще ускори изпълнението на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Новият механизъм ще позволи на бенефициентите по трите най-популярни мерки да получат улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции. „Гаранционният фонд е реална антикризисна мярка, благодарение на която ще решим проблема на хиляди български малки и средни фирми с намирането на началните средства за проектите. Това е наистина голяма стъпка напред в усвояването на евросредствата за нашето земеделие”, коментира от Брюксел министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.

Фондът ще е с капитал 237 млн. лв. и ще служи за обезпечаване на кредити по проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Общата стойност на кредитите, които фондът ще гарантира, е 1 млрд. и 200 млн. лв. До два месеца Националният гаранционен фонд ще избере банките-партньори, които ще осъществяват реалното кредитиране и издаване на гаранции. Основните критерии при избора им ще бъдат предлагането на по-ниски лихви, облекчени условия за получаване на кредит, приоритетно обработване на документацията и осигуряване на достъп на стартиращи предприятия.

За да получат гаранции от фонда, бенефициентите трябва да са малки или средни предприятия със сключени договори по една от трите мерки и да са в добро финансово състояние. Размерът на гаранционното покритие ще е до 80%, а останалите 20% обезпечение трябва да се осигурят от кандидатите.
Актуална информация за избраните банки-партньори ще бъде публикувана на страниците на МЗХ (
www.mzh.government.bg), ДФ „Земеделие” (www.dfz.bg) и Националния гаранционен фонд (www.bbr.bg/bg/goals)