Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Официално съобщение относно остатъчните вещества от амониеви соли

Официално съобщение относно остатъчните вещества от амониеви соли – публикувано на 11.07.2012г. от Секретариата на GlobalG.A.P.

Чрез настоящото съобщение предоставяме актуална информация за откриването на амониеви соли (четвъртични амониеви съединения) в плодовете и зеленчуците, особено в тези, доставяни в Германия.

Амониевите соли са повърхностноактивни дезинфектанти, съдържащи се в много продукти, използвани в различни области (болници, домакинства, хранително-вкусовата промишленост и т.н.). Най-често използваните съединения са бензалкониев хлорид и ди-децил-ди-метил-амониев хлорид.

В ЕС не е разрешена директната употреба върху свежа продукция на дезинфектанти, съдържащи амониеви соли, но е разрешена употребата им като дезинфектанти за оборудването и съоръженията, използвани в хранително – вкусовата промишленост.

Пресни продукти, съдържащи остатъци от амониеви соли, не могат да бъдат пуснати на пазара. Максималните остатъчни количества (MRL) за бензалкониевия хлорид (ВАС) и на дидецилдиметиламониевия хлорид (DDAC), са 0,01 мг/кг (границата на количественото определяне), така че всяко открито количество над този максимум се разглежда като превишение.

Извършените през последните месеци анализите показват наличие на остатъци от амониеви соли в много и различни плодове и зеленчуци, почвата, водата за напояване, касетките, по повърхностите и оборудването в манипулационните, във водата, използвана за миене в манипулационните и др.

Има много начини, чрез които прясната земеделска продукция може да бъде заразена, както по време на производство, така и след прибиране на реколтата. Някои от тях са:

• Използването на обогатяващи (подсилващи) продукти, по време на култивация (амониеви соли са открити в някои от продуктите на биологичното земеделие).
• Замърсяване по време на култивация чрез водата за напояване, почвата или щайгите, използвани за прибиране на продукцията.
• Водата, използвана при пръскане на културите (пестициди или за листно приложение) съдържа дезинфектант.
• Прилагане на дезинфектанти директно върху отглежданите култури или по време на транспортирането.
• Водата, използвана за измиване на прибраната продукция, съдържа дезинфектант.
• Кръстосано замърсяване от оборудване, повърхности или чрез ръцете на служител, дезинфектирани с амониеви соли.


Допълнителна информация:
• RASFF: На 1 юни Дания съобщава за откриване в грах от Кения (уведомление 2012.0756).
• На 22 юни немската организация QS издаде съобщение по отношение на този проблем.
• Германия е блокирала няколко пратки на банани от Пуерто Рико, пръскани по време на транспорт.
• Германия вероятно е пазарът, който извършва допълнителен контрол относно амониевите соли.
• Германското ветеринарно дружество публикува списък на дезинфектантите, които могат да бъдат използвани вместо амониевите съединения.

Съществуват данни, че при използването на продукти като Vi-Care, WUXAL Aminoplant или на Citrex остават остатъчни количества от бензалкониевия хлорид (BAC) и дидецилдиметиламониевия хлорид (DDAC) в продукцията.


Източник:
www.food-experts.com

За повече информация: www.globalgap.org