Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Важно! Заповед за определяне на период на прием по мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства"

 

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121``Модернизация на земеделските стопанства`` от ПРСР от 30.07.2012г., 09.00 часа за начална дата за прием на заявления за подпомагане за инвестициите, посочени в т.1 и т.2. Приемът на заявления приключва на 28.08.2012г., 17.30 часа.

Към Заповедта: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1342663090.pdf

Източник: http://prsr.government.bg/index.php/bg/