Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ВАЖНО! Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111
Петък, 16 Ноември 2012 15:45

ВАЖНО! Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111

Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

http://prsr.government.bg/