Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра”
Петък, 16 Ноември 2012 15:57

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра”

Днес 12.11.2012 г., Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”(в качеството си на Договарящ орган), обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра”. Конкретни бенефициенти по горепосочената процедура са община Бургас, община Видин, община Девня и община Дупница.

За повече информация: ophrd.government.bg/view_doc.php/6188