Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Нови, преференциални цени за разработване на системи по ЕN 15038:2006
Петък, 15 Февруари 2013 12:24

„Булгап“ ЕООД обявява преференциални цени за всички клиенти, сключили договор за разработване, внедряване и подготовка за сертификация на Система за управление на преводаческите услуги, съгласно изисквания на стандарта EN 15038:2006. Стойността на консултантската услуга  е 700лв. без ДДС при подписване на договор до 28.02.2013г.!!!

С решение на Министерство на външните работи с №95-00-152, от 31.05.2012г.,  се предвижда от първи юли 2013г. всички преводачески агенции при сключване на договор с МВнР за извършване на официални преводи да имат внедрена и сертифицирана система, съответстваща на изисквания на стандарта EN 15038 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”. Този стандарт определя изискванията за качество при писмените преводи. В него са определени изискванията към човешките и техническите ресурси, условията на рамковите споразумения с подизпълнителите, документооборота, управлението на проектите и тяхното качество и условията за преглед на превода от втора страна. Стандартът спомага за определянето и коректното описване на цялата дейност по предоставяне на преводачески услуги, като същевременно предлага набор от процедури и добри практики, които биха могли да бъдат включени във всички аспекти на процеса на превод.