Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ВАЖНО! Започва прием на проектни предложения по мерки 311 и 312 от ПРСР
Понеделник, 29 Април 2013 14:20

От 13 до 31 май Държавен фонд „Земеделие” ще приема проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Бюджетът им е, съответно, 46 млн. евро и 25,5 млн. евро.

Двете мерки подпомагат развитието на бизнес извън земеделието като  строежа на къщи за гости, автомивки, занаятчийски работилници и др. Финансовата помощ достига 70 % от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро за проект.

По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители, а мярка 312 е насочена към микропредприятия. Целта на финансирането е да насърчи предприемачеството и създаването на нови работни места в селските райони.

В рамките на приема не се подпомагат проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми източници!За допълнителна информация относно възможните дейности, които могат да се финансират по отворените за прием мерки, не се колебайте да се свържете с нас!

Източник: http://www.prsr.bg/