Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Биологично земеделие

  Биологично земеделие по своята същност представлява отглеждането на земеделски продукти по биологичен начин, без употребата на всякакви изкуствени добавки и подобрители и генномодифицирани организми.
  Биологично земеделие гарантира, че произведените по този начин продукти са отгледани и преработени без използването на синтетични вещества при отглеждането - като
синтетични торове, пестициди, антибиотици, хормони, регулатори на растежа, както и хранителни добавки от типа на консерванти, оцветители, изкуствени подсладители и помощни вещества при преработката. При биологичната храна е забранено използването на генетично модифицирани организми и техни производни. Производството на този вид продукти се извършва съгласно изискванията на специфични стандарти и е обект на контрол от сертифициращи органи, които могат да бъдат публични и/или частни (независими).
  Широко използвани практики при билогичното зееделие са

  •  Използва се методът "сеитбообращения на полските култури" като предпоставка за ефективното използване на наличните земеделски ресурси.
  •  Прилагат се много стриктни ограничения върху използването на пестициди и изкуствени торове, антибиотици за животни, хранителни добавки, спомагателни вещества в преработката на храните, както и други добавки от този тип.
  •  Абсолютно е забранено използването на генетично модифицирани организми.
  •  Използват се ресурсите "на място", като например животински тор за обогатяване на почвата или фураж, произведен в самото стопанство.
  •  Избират се растителни и животински видове, устойчиви на заболявания и добре адаптирани към местните условия.
  •  Животните се отглеждат в свободни, открити пространства и чрез хранене с биологичен фураж.
  •  Прилагат се животновъдни практики, отчитащи специфичните нужди на вида.

Биологичното земеделие е част от дълга верига на производство и доставки, обхващаща секторите на преработване, дистрибуция и продажби на биологични продукти и в края на веригата самите потребители. Всяка дейност в тази верига е организирана така, че да има полезни въздействия в широк кръг от сфери като хуманното отношение към животните, потребителско доверие, влиянието върху обществото и икономиката.