Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за BRC

BRC (British Retail Consortium) – Глобален стандарт за безопасност на храните. Одобрен стандарт от GFSI. Приложим е за всички области на безопасността на хранителните продукти, дава възможност на търговците да изпълнят задълженията си съобразно нормативните изисквания и защита на потребителите.

Стандартът предоставя общи критерии за оценка на доставчиците на търговските вериги. BRC cтандартът изисква разработване и внедряване на НАССР система, документирана и ефективна система за управление на качеството, инфраструктура и работна среда, контрол на продуктите, процесите и персонала.