Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за FSSC 22000

  FSSC 22000 (Food Safty System Certification 22000) – схема за сертификация на Системи за безопасност на храните, основана на изискванията на стандарта ISO 22000 и изискванията към Добрите производствени и хигиенни практики, съдържащи се в ISO/TS 22002-1. Целта на Схемата е да хармонизира сертификационните изисквания и методи към Системите за безопасност на храните, прилагани в хранителната верига.

  Схемата е приложима за сертификация на производители на: храни от животински произход, нетрайни растителни храни, хранителни продукти с дълъг срок на годност, хранителни съставки (витамини, добавки, биокултури). Обхватът на схемата е разширен и допълнен със сертификация на храни за животни (при прилагане на изискванията на PAS 222) и производството на опаковъчни материали, предназначени за контакт с храни (PAS 223).
  FSSC 22000 е одобрена от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).