Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO/TS 16949

  ISO/TS 16949 - УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО

През 1994 г. Daimler Chrysler, Ford и GM въвеждат американския стандарт QS 9000, който определя изисквания към всички техни местни и чуждестранни доставчици.
Вземайки предвид изискванията на този стандарт, на ISO 9001, на AVSQ (Италия), EAQF (Франция), VDA6 (Германия), International Automotive Task Force (IATF) – група от световни лидери в автомобилостроенето (General Motors, Ford, BMW, PSA Citroen, Volkswagen, Renault, Fiat) и съответните им търговски представители, обединяват всички тези изисквания е един обща стандарт и развиват ISO/TS 16949.
 

Стандартът представлява техническа спецификация на Международната организация за стандартизация (ISO), която дава указания за прилагането на изискванията на ISO 9001 в предприятията, произвеждащи автомобили, части или компоненти за тях.
 

ISO/TS 16949 обединява и определя изискванията за прилагане на специфичен инструментариум за статистическо наблюдение и контрол на процеси, за търсене, идентификация и анализ на проблеми и причини, за превенция при проектирането на продукти, инструменти, екипировка и оборудване, за тестване на процеси и продукти.
 

Стандартът ISO/TS 16949 цели да се гарантира, че закупуваният продукт (елемент, компонент, възел, комплектация...) ще пристига в предмонтажните складове или на монтажния конвейер “точно навреме”, че ще може да се “монтира без проблеми” и после, при експлоатацията на автомобила (или пералнята, или телевизора), няма да създава “проблеми за употребата”.
Изискванията на стандарта са приложими за всички участници по доставната верига.