Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
FSC CoC (Chain of Custody)
В съответствие с все по-нарастващото в световен мащаб внимание към опазването на горите и защита на околната среда, Forest Stewardship Council (FSC) създаде схема за сертификация на организациите, отглеждащи и добиващи дървен материал, както и последващите звена от веригата, боравещи с тези продукти или техните производни.
 
Най-разпространеният и приложим към фирмите, произвеждащи потребителски стоки стандарт от тази серия е FSC Chain of Custody. Сертификацията по този стандарт и маркирането на стоките с етикета „FSC” дават възможност на потребителите да разпознават и избират продуктите, произведени по начин, подпомагащ устойчивото и разумно управление на горите и горския материал.
 
На практика FSC Chain of Custody e стандарт, които се предава по веригата на доставките – за да се сертифицирате спрямо неговите изисквания е необходимо Вашите доставчици да доставят FSC сертифицирани суровини за преработка или Вие да произвеждате Вашите продукти от хартия, предназначена за отпадък.
 
Все още в България е трудно да се намерят доставчици, сертифицирани по FSC, но последните данни от Годишния доклад на FSC показват брой издадени сертификати за Веригата на доставките, достигащи 20 000. Нарастват и изискванията на чуждестранните партньори към българските производители по отношение спазване изискванията на този стандарт.
 
Според неотдавнашно проучване на WWF по отношение на ангажимента на търговските компании към опазването на околната среда, в магазинната мрежа все още са малко потребителските стоки, носещи знака FSC или еквивалентна схема за сертификация (PEFC). Очаква се в най-скоро време да се въведе изискването за такава сертификация към фирмите, произвеждащи изделия от дървен материал, целулоза и др., особено към тези, които работят под марка на веригата.