Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Други услуги

  „Булгап“ ЕООД разполага с опитни експертни специалисти, предоставящи услуги в областта на:

  • Анализ, оптимизиране, ре- дизайн и инженеринг на процесите;

  Чрез прилагане на различни бизнес концепции и методологии, утвърдени в световната теория и практика, ще Ви помогнем да:

  • Определите, отделите и оптимизирате ключовите вътрешни бизнес процеси;
  • Подобрите съществуващата верига за създаване на добавена стойност в Организацията;
  • Постигнете тотално управление на качеството в Организацията Ви;
  • Формализирате бизнес процесите;
  • Подобрите взаимоотношенията с клиентите и обществото;
  • Оптимизирате кадровия потенциал.
  • Стратегически мениджмънт.

  Чрез анализ на външните фактори на бизнес средата и на всички вътрешно фирмени фактори, ще помогнем на Вашата Организация да достигне до стратегическите цели чрез рационално използване и развитие на конкурентните й предимства.