Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Обучения

  „Булгап“ ЕООД предлага организиране на семинари и обучения както относно изискванията на международните стандарти, така и по актуални за обществото теми.

Обученията се водят от висококвалифицирани лектори с опит в съответните области, които успешно съчетават теоретична и практическа насоченост, като на всеки участник се издава сертификат.
  Организираме индивидуални и групови обучения и семинари:
  1. Информация за организираните групови обучения или семинари – тема, място и време на провеждане, условия за участие - може да намерите на нашата страница в раздел
Новини;
  2. Индивидуалните обучения във Вашата Организация се провеждат по заявка от Ваша страна по предварително уточнена програма относно:

  • Конкретна тема на обучение, включително специфични изисквания, които да бъдат заложени в него;
  • Предпочитано време и място за провеждането на курса;
  • Брой на служителите, които ще вземат участие в курса/семинара.

За заявяване на желание за участие/ организиране на обучение или семинар, свържете се с нас на посочените Контакти.