Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Системи за управление

  Внедряването и поддържането на добре функционираща Система за управление във Вашата Организация ще допринесе за повишаване както на имиджа на фирмата сред обществеността, така и за повишаване на ефективността и ефикасността й с оглед на извършваните процеси.

Това е и гаранция за непрекъснато усъвършенстване и оптимизиране на цялостната дейност на Организацията. Успешната сертификация на Вашата фирма спрямо изискванията на международните стандарти ще повиши конкурентоспособността Ви и ще предостави по – големи шансове при участие в обществени поръчки.
  „Булгап“ ЕООД предоставя експертни консултантски услуги по:

1. Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на Системи за управление. Дейностите включват:

 • Провеждане на първоначален одит на процесите в Организацията с цел установяване на моментното състояние на процесите и съответствието им с избрания стандарт;
 • Препоръки по отношение на дейностите, които трябва да се предприемат, за да се постигне съответствие с дадения стандарт;
 • Разработване на документацията на Системата за управление – Наръчник и процедури, записи, заповеди и други оперативни документи;
 • Съгласуване на разработената документация с Ръководството на Организацията;
 • Внедряване на Системата за управление в Организацията;
 • Вътрешно обучение на персонала за прилагане, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на системата;
 • Провеждане на вътрешен одит и консултации за провеждане на Преглед от Ръководството, ако е приложимо;
 • Присъствие по време на сертификационния одит;
 • Съдействие за отстраняване на евентуални несъответствия, установени при провеждането на сертификационния одит.

2. Поддръжка на Системи за управление
  Всяка внедрена Система за управление трябва да се поддържа с цел осигуряване на постоянно ефективно функциониране във всеки един момент и непрекъснатото й усъвършенстване съгласно изискванията на избрания от Вас международен стандарт.
  Предлагаме Ви следните услуги за поддръжката на Системи за управление:

 • Преглед и актуализация на документацията на Системата за управление;
 • Консултации относно добри практики в сферата на дейност на Организацията;
 • Провеждане на вътрешни одити;
 • Консултиране при отстраняване/ закриване на евентуални несъответствия;
 • Консултиране за провеждане на преглед от ръководството;
 • Провеждане на обучения на персонала относно изкисванията на международните стандарти при необходимост;
 • Подготовка за контролни и ресертификационни одити;
 • Други.

3. Вътрешни одити на внедрените Системи за управление.
  Екипът на „Булгап“ ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани одитори с богат опит, които ще Ви помогнат да получите независима и безпристрастна оценка с цел проверка на съответствието на дейностите и процесите, извършвани във Вашата Организация, спрямо изискванията на избрания от Вас международен стандарт.
  Услугите по провеждане на вътрешен одит на внедрената във Вашата Организация система за управление включват:

 • Оказване на методическа помощ при разработването на всички документи, необходими за провеждането на вътрешния одит;
 • Събиране на наблюдения чрез проверка на документацията и записите към системата и провеждане на интервюта с персонала;
 • Изготвяне на Доклад, обобщаващ направените наблюдения и препоръки към поддържаната Система за наблюдение;
 • Консултиране и отстраняване на евентуалните несъответствия, открити по време на вътрешния одит;
 • Други.

 За запитване към нас натиснете тук

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 1 от 4