Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Проекти

  Като пълноправен член на Европейския съюз, България има възможността да се възползва от политиката на европейско икономическо и социално сближаване чрез усвояване на финансова помощ от Европейските структурни фондове и финансиращи програми.


  Това е възможност, насочена към публичния и частния сектор в страната, който има реалният шанс да усвои 7 млрд. евро от Европейските структурните фондове и Кохезионния фонд в периода 2007 - 2013 г. за развитие и модернизация на различни сфери от българската икономика.
Кандидатстването за финансиране по европейските фондове и програми ще става след подаването на детайлно разработен проект. Европейските програми, по които България ще получава безвъзмездна помощ от европейските фондове можете да видите
тук.
  Чрез изготвяне и управление на проекти по европейските фондове и програми ние подпомагаме юридически и физически лица, общини и НПО, желаещи да се възползват от възможностите за финансиране от Европейския съюз.
  Услугите, които предлагаме, са:
1. Предпроектно консултиране по различни оперативни програми и фондове:

 • Отговаря ли Вашата Организация на изискванията за участие по конкретната програма;
 • Консултации относно критериите за допустимост до участие размера на финансиране, информация относно авансовите и междинните плащания, допустимите разходи, които подлежат на финансиране; необходимия финансов ресурс за съфинансиране; възможностите за банково финансиране; срокове за осъществяване на проекта.

2. Разработване на цялостната проектна документация:

 • Определяне на цел на проекта;
 • Аргументация на необходимостта от проекта;
 • Разработване на проекта по заложените изисквания;
 • Управление на административните документи, свързани с проекта;
 • Разработване на финансовото предложение – бюджет, анализ и план;
 • Окомплектоване на проекта;
 • Входиране на готовия проект в съответната агенция.

3. Управление на проекта:

 • Оказване на съдействие по време на изпълнението на проекта;
 • Изготвяне на необходимата документация, изисквана от договарящия орган или междинното звено;
 • Провеждане на необходимата кореспонденция с всички заинтересовани страни по проекта;
 • Съставяне на всички отчети и доклади;
 • Изготвяне на финален технически и финансов доклад;
 • Други.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 2 от 4