Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
За нас

„Булгап“ ЕООД е консултантска компания, предоставяща стратегически решения на своите клиенти, които желаят успешно да управляват и развиват своя бизнес в съответствие с
изискванията на международните стандарти.

Предлагаме пълен набор от услуги, насочени към подпомагане на всички видове организации, с цел постигане на конкурентоспособност и рационално развитие:
• разработване и внедряване на системи за управление;
• разработване и внедряване на стандарти за продуктова сертификация;
• подготовка за акредитация на лаборатории и органи за контрол;
• СЕ маркировка;
• разработване и управление на проекти по различни финансиращи програми;
• оптимизация и ре-дизайн на бизнес процесите;
• обучение относно изискванията на международните стандарти.

Нашата визия е да бъдем лидери на пазара на консултантските услуги, превръщайки непрекъснатото усъвършенстване в конкурентно предимство за организациите.
Нашата мисия е да помогнем на организациите да постигнат високи резултати чрез създаване на добавена стойност за бизнеса, за клиентите и за обществото. Ангажираме се да предоставяме на нашите клиенти качествено обслужване и висок професионализъм, за да им помогнем по пътя имкъм организационно усъвършенстване.

 
Корпоративни цели

Нашите корпоративни цели са:
  •  Генериране на бизнес стойност и постигане на най - високо качество при предоставянето на консултантските услуги на нашите клиенти;
  •  Изграждане на доверие и удовлетвореност в клиентите, партньорите и доставчиците;
  •  Професионализъм и поверителност в отношенията с нашите клиенти и партньори;
  •  Коректност, внимание и уважение към правата на клиентите;
  •  Изграждане на дългосрочни отношения с клиентите;
  •  Ангажираност към социалната и околната среда.
 
Нашият екип

  Консултантският екип на „БУЛГАП“ ЕООД разполага с богат опит в разработването, внедряването и поддръжката на системи за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти и разработването на проекти за финансиране от различни финансиращи институции. Нашите методи на работа, ефективна организация и професионализъм позволяват на клиентите да постигнат желаните цели в много кратък период от време, по най-добрия начин и на конкурентни цени.
  Референтен списък на компаниите с разработени и внедрени системи за управление и/или разработени проекти от консултантския екип на „БУЛГАП” ЕООД можете да намерите в секция
"Клиенти"