ДФЗ: Добавен е функционален слой с декларираните парцели в СЕУ

Поетапно се зареждат и данните от цифровата ортофото карта, изготвена по самолетно заснемане от 2021 г.

За повече информация, вижте тук: https://agri.bg/novini/dfz

Булгап ЕООД

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи