BRC Consumer Products

За да постигне целите си, BRCGS Consumer Products е разделен на два отделни стандарта – „Общи стоки“ и „Лична хигиена и домакински стоки“.

Двата стандарта могат да бъдат сертифицирани на базово ниво или на високо ниво. Това дава възможност за гъвкавост при отразяване на нуждите на клиентите в зависимост от продуктовия сектор и риска на продукта/марката и осигурява ясен път за непрекъснато развитие.

Стандартите са разработени от групи експерти в бранша, за да се гарантира, че те са строги и подробни, но ясно фокусирани върху ключовите въпроси за производството на безопасни, законни продукти в съответствие с изискванията за качество на клиентите.

Стандартите осигуряват рамка за управление на безопасността на продукта, целостта, законността и качеството, както и оперативния контрол на тези критерии.

За допълнителна информация посетете: https://www.brcgs.com/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG