IFS Food

IFS (International Featured Standard) Food е GFSI одобрен стандарт за одитиране на хранителната безопасност и качеството на процесите и продуктите на производителите на храни.

Фокусира се върху производителите на хранителни продукти и производители, разработващи „собствени“ и/или „частни“ марки, като дава сигурност на търговските вериги, че продуктите, произведени от техните доставчици под определените марки отговарят на изискванията за безопасност и качество.

Системата за оценка на IFS показва как бизнесът може допълнително да подобри следните точки:

  • Ефективността, като помага да се достигне следващото ниво в управлението на безопасността на продуктите и осигуряването на качеството
  • Определяне на методи за контрол на опасностите, които са най-подходящи за съответните условия във фирмата
  • Подобряване на процесите, намалявайки отпадъците и разходите, свързани с изземвания, жалби или отхвърлени продукти и преработка

За допълнителна информация посетете: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG