IFS Logistics

IFS Logistics маркира общата цел на търговията и индустрията да създаде прозрачност и сигурност по цялата верига на доставки.

Този стандарт е специално разработен за дейности като съхранение, разпространение и транспортиране, както и за товарене и разтоварване.

Може да се прилага в организации, управляващи както хранителни, така и нехранителни продукти.

Прилага се за всички видове транспорт: сухопътен, железопътен, корабен или самолетен.

За допълнителна информация посетете: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG