IFS Wholesale/ Cash & Carry

Стандартът IFS Wholesale / Cash & Carry е разработен, за да оптимизира процедурите на търговците на едро и Cash & Carry пазарите.

Тези два различни типа бизнеси се разглеждат като важни връзки между производители и търговски клиенти.

Освен широка гама от търгувани продукти, те могат също да извършват определени дейности по обработка и / или преработка и да разработват собствени марки.

Стандартът обхваща всички дейности по обработка и/или преработка на продукти в Cash & Carry магазините и фирмите на едро.

IFS Wholesale / Cash & Carry предоставя възможност за сертифициране на организации с множество площадки и пазари със сходни дейности при специфични условия.

Цели:

  • Установяване на общ стандарт с единна система за оценка
  • Осигуряване на съпоставка и прозрачност по цялата верига на доставки
  • Намаляване на разходите и времето за доставчиците на дребно

За допълнителна информация посетете: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG