ISO 22000

Последиците от рисковите хранителни продукти могат да бъдат сериозни.

Стандартите за управление на безопасността на храните на ISO помагат на организациите да идентифицират и контролират рисковете за безопасността на храните, като едновременно с това се въвеждат и системи за управление от други ISO стандарти, като ISO 9001.

ISO 22000 е приложим за всички видове производители, като осигурява увереност в глобалната мрежа за търговия с храни.

Независимо от техния размер или произвеждан продукт, всички производители на храни носят отговорност за управлението на безопасността на своите продукти и благосъстоянието на своите потребители и именно заради това е създаден ISO 22000.

За допълнителна информация посетете: https://www.iso.org/home.html

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG