ISO 50001

Основната цел на стандарт ISO 50001:2018 е да подпомогне организациите да разработят и внедрят система и процеси, необходими за непрекъснатото подобряване на енергийната ефективност.

Стандартът ISO 50001 определя изискванията за разработване, въвеждане, поддържане и подобряване на системата за енергийно управление. Нейната цел е да позволи на дадена организация да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително за енергийна ефективност, използване на енергията и потреблението й.

Правилното прилагане на стандарта неминуемо ще доведе до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и ще допринесе за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му.

За допълнителна информация посетете: https://www.iso.org/home.html

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG