GLOBALG.A.P. е международно признат стандарт за земеделско производство. Основната цел на стандарта е безопасно и устойчиво селскостопанско производство в полза на фермерите, търговците на дребно и потребителите по целия свят. 

Стандартът GLOBALG.A.P. обхваща сертификацията на целия производствен процес на селскостопанска продукция – от контрола върху посадъчния материал/отглежданите животни до получаването на непреработени продукти от тях.

Ползите от GLOBALG.A.P. сертификацията за производителите са:

  • Намаляване на рисковете за безопасността на храните;
  • Повишаване доверието на клиентите в предлаганите продукти;
  • Повишаване на конкурентноспособността на българските и международните пазари;
  • Улесняване на свободната търговия;
  • Подобряване на имиджа на организацията – производител.
GLOBALG.A.P. стандартът, известен още като стандарт за интегрирано управление на фермите (IFA), обхваща различни модули за земеделие, аквакултури, животновъдство и градинарство:

*Индустриален коноп с ниско ниво на тетрахидроканабинол (THC) може да бъде сертифициран съгласно стандарт GLOBALG.A.P. в подобхват „Индустриални култури“.

 

Сортовете C. sativa, използвани за чисто медицински или развлекателни цели (включително психоактивни продукти), са изключени от GLOBALG.A.P. сертификацията.

Следователно, за целите на GLOBALG.A.P. само сортовете коноп с <0,3% THC, включително коноп като съставка на продукти за здраве и благосъстояние (напр. CBD масло), се покриват от GLOBALG.A.P. подобхватът.

Стандартът също така обхваща допълнителни аспекти в процесите на доставката на продукти, като например Chain of Custody – проследимост на доставките.

Стандартът GLOBALG.A.P. предлага и допълнителни модули за всички възможни специфични изисквания на крайния клиент.

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/uk_en/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи