GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. е международно признат стандарт за земеделско производство. Основната му цел е безопасно и устойчиво селскостопанско производство в полза на фермерите, търговците на дребно и потребителите по целия свят. 

GLOBALG.A.P. обхваща сертификацията на целия производствен процес на селскостопанска продукция – от контрола върху посадъчния материал/отглежданите култури до получаването на непреработени продукти от тях.

Ползи от сертификацията по GLOBALG.A.P. за производителите:

  • Намаляване на рисковете за безопасността на храните;
  • Повишаване доверието на клиентите в предлаганите продукти;
  • Повишаване на конкурентноспособността на българските и международните пазари;
  • Улесняване на свободната търговия;
  • Подобряване на имиджа на организацията – производител.
Известен е още като стандарт за интегрирано управление на фермите (IFA), обхваща различни модули за земеделие, аквакултури и градинарство, както и допълнителни аспекти в процесите на доставката на продукти, като например Chain of Custody.
Стандартът предлага и допълнителни модули за всички възможни специфични изисквания на крайния клиент.

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG