HACCP

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) в буквален превод означава анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Ако контролът в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите.

Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумацията и обхваща добив и производство и производство и преработване на хранителни продукти, търговия, съхранение и транспорт. HACCP e приложим за производители, кетъринг фирми, ресторанти, хотели, фирми, произвеждащи хранителни стоки, търговци, фирми, складиращи храни и производители на животинска храна и добавки.

HACCP системата е установена в хранително вкусовата промишленост на редица страни. В България със Закона за храните всеки, който произвежда, обработва, съхранява или предлага хранителни продукти или напитки се задължават да има въведена системата HACCP или процедури в съответствие с нейните принципи.

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG