localg.a.p.

Стандарт localg.a.p. е проектиран от GLOBALG.A.P. да се прилага като местен стандарт за веригите за селскостопански продукти, особено в развиващите се пазари.

Неговата цел е да помогне на производителите да внедрят добри селскостопански практики, които могат да подобрят ефективността на управлението на фермите, да намалят излагането на рискове за безопасността на храните и да се съобразят със законодателството в областта на безопасността на храните.

Чрез тези стъпки производителите могат да получат достъп до местните и регионалните пазари.

localg.a.p. също е ключов елемент за производителите, които се нуждаят от GLOBALG.A.P. IFA сертификация за достъп до големите пазари.

С този инструмент купувачите ще могат да увеличат своите възможности за снабдяване като развият мрежа от надеждни производители, които вече са свързани с международно признат стандарт – а именно GLOBALG.A.P., Интегрирано управление на фермите (IFA).

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/primary-farm-assurance/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG