SMETA

 

 

SMETA е социален одит за етична търговия на членовете на SEDEX.

SEDEX е уеб-базирана платформа за споделяне на етични данни. Проследява по прозрачен начин веригата на доставки на всички фирми и гарантира, че всички доставчици спазват етичните и социални норми при своята работа.

SEDEX помага на организациите да управляват данни за трудовите практики, здравето и безопасността, околната среда и бизнес етиката в рамките на тяхната верига на доставка.

Чрез извършен етичен одит организацията гарантира на останалите участници на пазара, че одитираните компании спазват човешките и трудовите права спрямо своите служители и партньори, както и тяхната ангажираност по отношение на околната среда.

За допълнителна информация посетете: https://www.sedex.com/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG