Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита

Наличен е обновен списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита към 20.05.2021 г., който е достъпен на следния линк: https://www.bfsa.bg/bg/Object/site_register/view/

Булгап ЕООД

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи