https://bggap.eu/wp-content/uploads/2021/04/download.png

Консултантският екип на „Булгап“ ЕООД разполага с богат опит в разработването, внедряването и поддръжката на системи за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти по качество и безопасност на храни:


GLOBALG.A.P., IFA, v. 6 – Интегрирано управление на фермите. Глобален стандарт за добри земеделски практики.

GRASP, v. 2 – Модул за добри социални практики към стандарт GLOBALG.A.P.

NURTURE Module, v. 12 – Модул към стандарт GLOBALG.A.P. за управление и строг контрол върху употребата на продукти за растителна защита (PPPL), гарантиращ на Tesco доставчиците качествени плодове и зеленчуци.

SPRING, v. 2 – Модул към стандарт GLOBALG.A.P. за устойчиво управление на водите от производители и търговци на дребно и едро.

Chain of Custody, v. 6.1 – GLOBALG.A.P. стандарт за проследимост на доставките за всички производители и търговци на едро и дребно, работещи с GLOBALG.A.P. сертифицирани продукти.

localg.a.p. PFA – Местен стандарт за добри земеделски практики, проектиран от GLOBALG.A.P. за веригите за селскостопански продукти, особено в развиващите се пазари.

SMETA 6.1 – Социален одит за етична търговия на членовете на SEDEX

– ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството

ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасност на храните

ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергийния мениджмънт

FSSC 22000, v. 6.0 – Системи за управление на безопасност на храните, базирани на ISO 22000:2018 и ISO/TS 22002-1:2009

BRC Global Standarts – Глобален стандарт за различни катерогии в производството и търговията на стоки, използван от британските дистрибутори за оценка на доставчиците

IFS Food 8, IFS Logistics 3, IFS Wholesale/Cash & Carry 2 – Международен стандарт, използван от големите немски и френски дистрибутори за оценка на доставчиците на хранителни продукти и дистрибуторите на храни

SA 8000:2014 – Системи за социална отговорност

НАССР – Анализ на опасностите и контрол на критичните точки от производствения цикъл на храните

Нашите методи на работа, ефективна организация и професионализъм позволяват на клиентите да постигнат желаните цели в много кратък период от време, по най-добрия начин и на конкурентни цени.

https://bggap.eu/wp-content/uploads/2021/03/vvvv.png
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG