BRC Agents and Brokers

Този стандарт е приложим за непроизводствени търговци, които купуват, продават или улесняват търговията на продукти, осигуряват критична връзка в движението и търговията с продукти и влияят на стандартите за безопасност и качество на доставчика, както и отговарят за поддържането на верига за проследимост.

BRCGS Agents and Brokers е разработен, за да осигури рамка за управление на безопасността, качеството и законността на продуктите за тези непроизводствени предприятия в хранително-вкусовата промишленост.

За допълнителна информация посетете: https://www.brcgs.com/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG