BRC Packaging Materials

Глобалният стандарт за опаковъчни материали е предназначен да защитава потребителите, като предоставя обща основа за сертифициране на компании, доставящи опаковки на производителите на храни.

Разработен е така, че да определя критериите за безопасност на продукта, качеството и експлоатационните критерии, които трябва да съществуват в предприятие за производство на опаковки, за да може тя да изпълнява задълженията си по отношение на националното законодателство и защитата на потребителите.

За допълнителна информация посетете: https://www.brcgs.com/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG