BRC Retail

BRCGS for Retail предоставя сертификати за организации, които продават хранителни и нехранителни продукти.

Стандартът обхваща дейността по търговия на дребно, комисионна дейност, снабдяване и производство в търговските обекти.

Търговците на дребно са последната стъпка във веригата на доставки на храни преди потребителя и играят критична роля в управлението на веригата за доставки, както и доставката на стоки и услуги до потребителя.

Стандартът е разработен, за да осигури рамка за бизнеса да управлява безопасността, качеството и законността на продуктите и услугите, предлагани в условията на търговия на дребно.

За допълнителна информация посетете: https://www.brcgs.com/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG