BRC Storage and Distribution

Този стандарт отразява най-добрите практики и улеснява процеса на непрекъснато усъвършенстване чрез добре проектирани системи за управление на безопасността на продуктите.

Той гарантира качеството и безопасността на продуктите по време на тяхното съхранение и разпространение по цялата верига на доставки.

BRCGS Storage and Distribution е специално разработен за логистични операции, занимаващи се с храни, опаковки и крайни продукти.

Той е лесен за разбиране и е приложим в глобален аспект, като е напълно гъвкав, тъй като извършваните дейности могат да реализират пълния обхват, подходящ за работата на предприятието – например само съхранение, само разпространение или само транспорт.

Операциите по съхранение и/или дистрибуция, към които се прилага стандартът, могат да се случват във всеки един момент от дистрибуторската верига от първично производство до продажбата на дребно.

За допълнителна информация посетете: https://www.brcgs.com/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG