Chain of Custody

GLOBALG.A.P. стандартът Chain of Custody осигурява проследимост на доставките за всички производители и търговци на едро и дребно, работещи с GLOBALG.A.P. сертифицирани продукти.

Този стандарт гарантира, че всеки продукт, носещ GLOBALG.A.P. етикет или се продава като GLOBALG.A.P. сертифициран продукт, се доставя от GLOBALG.A.P. сертифицирани ферми.

Той определя строги изисквания за боравене със сертифицирани продукти и правилното разделяне на сертифицирани и несертифицирани продукти в производствените процеси.

GLOBALG.A.P. стандартът Chain of Custody се прилага за процесите в компанията, а не за сертификация на продукт.

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/chain-of-custody/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG