SA 8000

SA 8000 е международен стандарт за социална отговорност, в основата на който стои непрекъснатото подобрение на условията на труд. Сертифицирането на дадена организация по SA 8000 демонстрира нейната собствена ангажираност към социалната отговорност, нейните служители и клиенти.
SA 8000 е стандарт, който насърчава организациите да разработват, поддържат и прилагат приемливо от социална гледна точка поведение на работното място. Той може да бъде приложен в различни по размер и дейност организации.
SA 8000 се основава на всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации, на Международната конвенция за правата на детството и на различни конвенции на Международната организация на труда (МОТ).
За допълнителна информация посетете: https://sa-intl.org/programs/sa8000/
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG