Държавните помощи ще важат до края на 2029 г., производителите ще могат да разчитат на тях

18.01.2024by Bulgap Admin

Държавните помощи в селскостопанския, горския и рибарския сектор ще продължат да бъдат валидни до края на 2029 г. според обявения списък с държавни помощи.

Стопаните ще могат да разчитат на помощи до края на 2027 г. за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, като средствата се осигуряват чрез директна субсидия, до 80% от приемливите разходи.

Помощи за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) е валидна до края на 2029 г., като се предвижда средствата да бъдат осигурени от директна субсидия, като се покриват до 100% от разходите.

Ще продължи да бъде валидна и помощта за сертифицикация на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. до края на 2029 г., при която чрез директна субсидия се осигуряват до 100% покритие на разходите.

По отношение на програмата „Национална стратегия от ограничения за надзор на Доматен миниращ молец“– Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera) земеделските стопани могат да разчитат на държавна помощ до края на 2029 година, като се покриват до 100% от приетите разноски чрез директна дотация.

Земеделците могат да получават помощ и за присъединяване на аграрни стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал до края на 2029 година, както и по линия на Насърчаване на производството и потреблението на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и общоприет лозов посадъчен материал и сертифицирани и общоприети семена от зеленчукови култури. Тази помощ ще важи до края на 2029 г.

Допълнително съдействие ще получат дребни и междинни предприятия от първичното селскостопанско произвеждане и от преправка на селскостопански продукти за присъединяване в изложби, покривайки им разноските свързани с него.

Помощи за компенсиране разноските на аграрни стопани, свързани с осъществяване на ограничения по Националната стратегия за надзор на вредителите по трайните насаждения през зимния интервал ще работи до 31.12.2029 година чрез директна дотация.

Повече за горепосочените програми може да прочете тук:

Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta Absoluta Meyrick (Lepidoptera): https://bfsa.egov.bg/wps/wcm/connect/bfsa.egov.bg19113/181a243f-07ff-4a56-a290-61212bc91072/Programa_Tuta_06.10.2023.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oIjXtc5

Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae): https://bfsa.egov.bg/wps/wcm/connect/bfsa.egov.bg19113/279e4aa8-e2eb-4484-b315-6e77c28d6162/Programa_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B9+12.07.2023+%D0%B3.+.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oBEwM1i

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период: https://bfsa.egov.bg/wps/wcm/connect/bfsa.egov.bg19113/13bef181-285c-4e2f-9181-68db93596579/4.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oItur5R

 


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hwpun9vl/public_html/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
предишен
НАП кани земеделските организации на среща по отношение на новата наредба

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hwpun9vl/public_html/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
следващ
GLOBALG.A.P. IFA v6 - Отпада модул "Животновъдство"
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG