SMETA

 

 

SMETA е социален одит за етична търговия на членовете на SEDEX.

SEDEX е уеб-базирана платформа за споделяне на етични данни. Проследява по прозрачен начин веригата на доставки на всички фирми и гарантира, че всички доставчици спазват етичните и социални норми при своята работа.

SEDEX помага на организациите да управляват данни за трудовите практики, здравето и безопасността, околната среда и бизнес етиката в рамките на тяхната верига на доставка.

Чрез извършен етичен одит организацията гарантира на останалите участници на пазара, че одитираните компании спазват човешките и трудовите права спрямо своите служители и партньори, както и тяхната ангажираност по отношение на околната среда.

For more information visit: https://www.sedex.com/

Map
74 Lyuben Karavelov St., fl. 2, ap. 8, 1142 Sofia
Social media
Contact
Map
74 Lyuben Karavelov St., fl. 2, ap. 8, 1142 Sofia
Social media

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

en_USEN