Държавен Фонд Земеделие отпуска помощи за сертификация по стандарт GLOBALG.A.P. в размер на 100 000 лева

Държавен Фонд Земеделие – ДФЗ отпуска бюджет в размер на 100 000 лева за 2024 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”

За настоящия програмен период помощта е пренотифицирана през 2023 г., като е вписана с номер SA.107345 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане до края на 2029 г. Нотифицираният общ максимален бюджет за периода на прилагане 2023 – 2029 г. е 1 000 000 лева.

Държавната помощ покрива част от разходите на земеделските стопани по сертификация на стопанства по стандарта GLOBALG.A.P. с обхват „Плодове и зеленчуци“.

Помощта цели да окаже подкрепа на производителите, които прилагат стандарта GLOBALG.A.P. за оптимизиране на произведствените процеси, рационално използване на водните ресурси, намаляване използването на вредни химически вещества и намаляване на неблаприятното въздействие върху околната среда.

Модулът GRASP, който също попада във финансираните от помощта разходи, осигурява достойни условия на труд, липса на дискриминация и коректно заплащане на земеделските работници.

Помощта се предоставя на производителите на селскостопански продукти като годишен стимул под формата на плащане, чийто размер се определя в съответствие с размера на т.нар. „постоянни разходи“.

Помощта се предоставя за максимален период от седем години и е ограничена до:

– 1 500  лв. с включен ДДС, на бенефициер годишно;
– 6 000 лв., с включен ДДС, на група/организация годишно.

Едно от задължителните условия за нейното предоставяне е производителят/групите производители да предоставят валиден акредитиран сертификат по стандарта GLOBALG.A.P.  Периодът за кандидатстване стартира от 19.02. и ще продължи до 30.10.2024г.

Повече информация за предоставените указанията за помощта ще откриете в сайта на ДФЗ.

Допълнителна информация относно стандарта може да откриете в нашия сайт както и в официалния сайт на GLOBALG.A.P.

Ако имате нужда от допълнително съдействие се обърнете към нас.

Булгап ЕООД


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hwpun9vl/public_html/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
предишен
GLOBALG.A.P. IFA v6 - Отпада модул "Животновъдство"
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG